خانه اخبار ویژه پیام «کیم جونگ اون» درباره حمله تروریستی کرمان