خانه اخبار ویژه پیشنهاد وسوسه‌انگیز صدرنشین کره به مدافع پرسپولیس