خانه اخبار استانی عکس/ پیشکسوت فوتبال بوشهر درگذشت