خانه اخبار ویژه پیشکسوت پرسپولیس: بهانه نیاورید من با خوردنِ آبدوغ‌خیار ۳ گل زدم!