خانه اخبار ویژه پیشکسوت پرسپولیس: خوشحالم لیگ کثیف امروز تمام می‌شود