خانه اخبار ویژه پیش بینی پزشکیان محقق شد: قاضی زاده انصراف داد! + بیانیه