خانه اخبار ویژه چرایی اختلال در یک پیام‌رسان داخلی و توضیح وزیر ارتباطات