خانه اخبار ویژه چرا آمریکا روابط حماس با قطر را تحمل می‌کند؟