خانه اخبار ویژه چرا پس از برد‌های استقلال همه خوشحالند جز یک نفر؟