خانه اخبار ویژه چطور برای افغان‌ها کار هست، برای ایرانی‌ها کار نیست؟!