خانه اخبار ویژه چپ پرسپولیس، در حد توپ طلای سال آسیا