خانه اخبار ویژه کاخ سفید: ارتباطی با حمله اسرائیل به کنسولگری ایران نداریم!