خانه اخبار ویژه کدام گروه از دهه شصتی‌ها وام ۵٠٠ میلیونی دریافت می‌کنند؟