خانه اخبار ویژه کشف نیزۀ ۱۶۰۰ سالۀ «خدای دریاها» در ترکیه!+عکس