خانه اخبار ویژه کمبود این ویتامین سبب درد مفاصل می‌شود