خانه اخبار استانی کمیته امداد:۸۵۰ هزار پرس غذای گرم بین مددجویان بوشهر توزیع می‌شود