خانه اخبار ویژه کنایه رشیدی کوچی؛ در هیچ دولتی تروریست‌ها انقدر بی‌محابا نبودند