خانه اخبار ویژه کنایه کیهان به اصلاح طلبان با مثالی از گوشت کوبیده!