خانه اخبار ویژه کنکور در این شهر دوباره برگزار می‌شود