خانه اخبار ویژه کُری‌خوانی بازیکن سابق پرسپولیس: ایران قهرمان می‌شود