خانه اخبار ویژه کیهان: اینجا مصلای تهران است یا کلکسیون مانکن؟