خانه اخبار ویژه کیهان: شورای نگهبان رای دادن را برای مردم ساده می‌کند