خانه اخبار ویژه کیهان: قتل مهرجویی با یکی از قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ شباهت دارد!