خانه اخبار ویژه کیهان: مسئولان می‌توانستند آمار مشارکت در انتخابات را بالاتر اعلام کنند