خانه اخبار استانی گرمای استان بوشهر به ۵۰ درجه می‌رسد