خانه اخبار استانی گلایه قهرمان جهان از مسولین استان بوشهر: کسی از ما حمایت نمی کند