خانه اخبار ویژه گواردیول، گران‌ترین مدافع تاریخ فوتبال