خانه اخبار استانی یاسر جبرائیلی در بوشهر: جلیلی ثابت کرده که در برابر آمریکا ایستادگی می‌کند