خانه اخبار ویژه یکی از فینالیست‌های جام باشگاه‌های جهان مشخص شد