خانه اخبار استانی یک خانم رییس اتاق اصناف دشتی شد + عکس