خانه اخبار ویژه استانداری: یک شهید و سه مجروح در پی تیراندازی در فارس