خانه اخبار ویژه ۱۰ فرد و نهاد در فهرست جدید تحریم‌های اروپا علیه ایران