خانه اخبار ویژه ۱۰ هزار نفر پای سفره هفت سین در تخت جمشید