خانه اخبار استانی ۱۶۰ پل و آبرو در راه‌های استان لایروبی شد