خانه اخبار استانی ۱۶ طرح فاضلاب در استان در دست اجرا است