خانه اخبار ویژه ۲۰۰ نفر در تهران بر اثر اسهال مردند!+عکس