خانه اخبار استانی ۲ کشته و ۱۰ مصدوم در تصادفات محور گناوه