خانه اخبار استانی ۳ ملی پوش بوشهری در جمع معرفی بهترین‌های فوتبال ساحلی جهان قرار گرفتند