خانه اخبار استانی ۴ بوشهری در تیم ملی فوتبال ساحلی برای جام امارات