خانه اخبار استانی ۵۴۷ کیلومتر جاده‌های استان روکش آسفالت و لکه گیری شد