خانه اخبار استانی ۸۰۰ کیلومتر از جاده‎های بوشهر خط کشی شد