خانه اخبار استانی ۹۰درصد تجهیزات پالایشگاه‌های پارس جنوبی بومی سازی شد