خانه دسته‌بندی نشده درصورت مشارکت بالا، پزشکیان پیروز است/ انتقاد از مانع تراشی شهرداری بوشهر