خانه اخبار استانی 5 کشته و مصدوم در تصادف جاده ساحلی گناوه