خانه اخبار استانی 500 معتاد به جزیره ای بین بوشهر و بندرعباس تبعید شدند! + عکس