خانه اخبار استانی برگزاری رویداد ملی “صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان” در کنگان + تصاویر