خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: سفر دوم لنج‌ها ابلاغ شد