خانه اخبار مهم از ۶۱۰ تخت جدید بیمارستانی بوشهر تا سرنوشت برخی طرح‎های درمانی استان+ تصاویر