خانه اخبار مهم اعتبارسنجی بانک ها، بهانه‌ای برای وام ندادن