خانه اخبار چرخان افتتاح نمایشی بزرگترین درمانگاه بوشهر! + تصاویر